Friluftsrådet kan søges om tilskud – frist: 1.9.2021

Del med dit netværk her

Søg tilskud fra Friluftsrådets 3 faste puljer

Formål:
Friluftsrådet ønsker at skabe bedre rammer for, at flere kommer ud i naturen. Det skal være nemt at komme derud – ikke mindst for dem, der ikke besøger naturen så tit. Her kan det store engagement og lokale kendskab, som findes hos ildsjæle og frivillige foreninger, gøre en vigtig forskel.

Der støttes gennem 3 puljer:

1) Flere ud i naturen
Puljens formål er at yde tilskud til lokale initiativer, som skaber støttepunkter, faciliteter, stier og andre fysiske tiltag, der forbedrer befolkningens muligheder for friluftsliv. Der kan også være tale om synliggørelse af lokale friluftsmuligheder i form af oplysningsmaterialer.

2) Fordybelse i naturen
Puljens formål er at yde tilskud til lokale initiativer, der øger målgruppens naturforståelse og engagement i naturen.

3) Sammen i naturen
Puljens formål er at støtte initiativer, hvor foreninger eller andre lokale aktører giver flere mennesker mulighed for at bruge naturen i et organiseret fællesskab med andre.

Tilskud: Der er afsat hhv. 8 mio., 3 mio. og 6 mio. kr. til puljerne. For tilskud under 50.000 kr. er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel. Hvor tilskud over 50.000 kr. er der krav om medfinansiering på min. 30 %

Tilskud gives til
Pulje 1 + 2: Der kan søges tilskud til udstyr, materialer og andre eksterne ydelser. I mindre omfang kan der søges om lønmidler til ekstern bistand.
Pulje 3:
udstyr, materialer og faciliteter, der understøtter aktiviteterne i naturen
· kompetenceudvikling af frivillige (kortere kurser)
· markedsføring og synliggørelse af tilbuddet over for målgruppen

Hvad støttes ikke?

  • Der gives ikke tilskud, hvis dette erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
  • Aktiviteter/udgifter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
  • Projekter, hvor det kun er en begrænset kreds, som har adgang eller brugsret, f.eks. foreningens egne medlemmer
  • Projekter med et kommercielt sigte
  • Personligt ejet udstyr
  • Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet
  • Aktiviteter uden for Danmark
  • Sportsanlæg, konkurrenceidræt og almindelige udendørs legeredskaber såsom gynger, vipper og rutsjebaner.
  • Renovering og udskiftning af eksisterende faciliteter
  • Intern løn i den ansøgende organisation.

Ansøgningsfrist: 1. september 2021 for alle 3 puljer. Svar: 3-4 måneder

Ansøgning og flere oplysninger: https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter