Nøddeskallen

Del med dit netværk her

Nøddeskallen - Privat Vuggestue & Børnehave

Stationsvej 5, 5464 Brenderup

Telefonnummer

Nøddeskallen

Nøddeskallen er en privat integreret institution med plads op til 25 vuggestuebørn og op til 35 børnehavebørn. Vi har indrettet os med et fællesrum og 3 mindre rum til aktiviteter af mindre børnegrupper.

Hvem er vi

Nøddeskallen er ejet af Susanne Pedersen og Helle Schjødt. Det er vores mangeårige erfaring og glæde ved arbejdet med børn, som sammen med en fælles lyst til at der skulle ske noget nyt, både på tilbud af pasningsmuligheder i kommunen og i vores liv, der har været med til at skabe idégrundlaget for Nøddeskallen. Med et stadigt fokus på tryghed og nærvær så vi også muligheden for at kunne tilbyde børnene flere udfordringer, end det var muligt i vores private hjem.

Det overordnede værdigrundlag

Vi ønsker at arbejde med inkluderende pædagogik, altså at tage udgangspunkt i, at barnet får mulighed for at udvikle sin egen personlighed som en del af det sociale fællesskab. Ligeledes er det en værdi i Nøddeskallen at give tryghed både for børn og deres forældre, hvilket indebærer, at barnets trivsel og personlige udvikling til stadighed er i fokus.

Hvad vil vi

Det er vigtigt for os, at I og jeres barn hver dag bliver mødt af synlige og nærværende voksne, hvilket er med til at give en tryg start på dagen for både børn og forældre. Samtidig er det vigtig for os, at vores vuggestue er bygget op omkring et miljø- og allergivenligt inde- og udeklima. Dette vil være en vigtig faktor i vores valg af inventar og legetøj. Vi har ingen husdyr i Nøddeskallen.

Vi arbejder for at:

  • Have en overskuelig og forudsigelig hverdag, hvor der samtidig er plads til fleksibilitet, oplevelser, udfordringer og spontanitet
  • Tilbyde børnene et aktivt udeliv i al slags vejr
  • Yde børnene omsorg
  • Styrke børnenes selvværd gennem gensidig respekt, og derved skabe tillid og accept voksne og børn imellem
  • Skabe en atmosfære, som giver arbejdsglæde, samarbejde og plads til forskelligheder
  • Støtte børnene i sociale relationer, afprøve grænser og forstå spilleregler
  • Styrke en aldersvarende udvikling
  • Se personalets forskellighed som en styrke
  • Være en tydelig voksen i forhold til børn, forældre og kollegaer
  • Være synlig tværfagligt

Vi skal naturligvis opfylde de politiske krav til læreplaner, udviklingsplaner og børnemiljøvuderinger, samt hvad der yderligere er af krav fra kommunal side.

Dagligdagen

Vi har nogle store lyse lokaler med masser af plads. Vi har valgt  at sammensætte børnene i mindre grupper, hvor de aldersmæssigt får mulighed for at give hinandne et passende mod- og medspil i. Børnenes forskellige behov tilgodeses således, at de større børn eksempelvis kan få lov at fordybe sig i leg eller udfordres ved leg i naturen på en anden måde, end de mindre børn har behov for i så stor en udstrækning.

De forskellige traditioner, såsom fastelavn, fødselsdag og jul, vil blive holdt i det omfang, børnene kan være med og på deres præmisser.

Den daglige rutine

Vi begynder dagen i fællesrummet, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.20.

Klokken ca. 8.30 tilbydes børnene lidt formiddagsmad i form af brød og lidt frugt/grønt. Om formiddagen laver vi mange forskellige aktiviteter/ting, hvor vi deler os op i mindre grupper. Nogle gange er det planlagt og andre gange ikke. Når vi går ture, gør vi det som regel tidligt på dagen.

Vi starter med at spise frokost ca. kl. 10.30 for de mindste børn, de større spiser gerne lidt senere. (Se også vores kostpolitik)

Børnene sover/hviler som regel mellem kl. 12 & 15. Dog følger de mindre børn deres egen rytme mht. sove- og spisetider. En sund og mættende eftermiddagsmad tilbydes i takt med, at børnene vågner.

Verden omkring os

Vores lokale indkøbsmuligheder, vores dejlige natur i form af skov og strand samt et tæt samarbejde med de eksisterende institutioner i byen vil blive integreret i børnenes hverdag.

Generelt om Nøddeskallen:

Åbningstider: man-tors. 06.05 – 17.00 samt fre. 06.05 – 16.10
* Kun 3 årlige lukkedage
* Fuld frokostordning
* Søskende- samt fripladstilskud følger barnet

nøddeskallen
FIND VEJ

Nøddeskallen

Stationsvej 5, 5464 Brenderup

Du kan også følge os her