Sponsorater

Del med dit netværk her

Retningslinjer vedrørende sponsorater

1 – Formål
Stk. 1. Foreningens formål med at uddele sponsorater er, ved at støtte idéer, tiltag, arrangementer mm., at styrke sammenholdet og øge kendskabet til Brenderup og BOE.

 • Kriterie A: Modtageren skal være lokalt forankret under postnummer 5464.
 • Kriterie B: Sponsoratet skal kunne aktiveres så Brenderup og BOE for mest mulig markedsføring for pengene
 • Kriterie C: Ansøgninger modtages løbende og vurderes per ½ år, ansøgninger indleveret mellem 1. januar og 30. juni behandles og fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde samt medlemsmøde, mellem 1. juli og 31. december.

Krav til ansøgning: En ansøgning skal indeholde følgende punkter:

 • Hvem ansøger
 • Hvorfor ansøges der
 • Hvor meget ansøges der om
 • Hvem kan kontaktes til en evt. fremlæggelse af ansøgningen på medlemsmøde
 • Hvem kan kontaktes ift. uddybning af ansøgningen samt indeholdelse af, hvor et evt. uddelt beløb kan sendes hen

Ansøgninger der ikke honoreres, overføres ikke til næste periode.

2 – Kapital til sponsorater
Stk. 1. Kapitalen, der afsættes til sponsorater, fastsættes af bestyrelsen og administratoren samt bestyrelsen laver en fordeling mellem de indkomne ansøgninger, der indstilles til modtagelse af sponsorat.

3 – Sponsoradministrator
Stk. 1. der vælges en sponsoransvarlig, denne er på valg hvert år, i forbindelse med afholdelse af foreningens almindelige generalforsamling. Den sponsoransvarlige skal have et tæt samarbejde med foreningens bestyrelse og kan deltage i de 2 bestyrelsesmøder, hvor de indkomne ansøgninger skal behandles og tildeles foreslået sponsorbeløb. Stk. 2. Følgende er administratorens opgave:

 • Gennemlæse de indkomne ansøgninger
 • Kontrollere at de indkomne ansøgninger opfylder krav til ansøgningen
 • Føre kartotek over indkomne ansøgninger, herunder om de har fået tildelt sponsorat og beløb
 • Kontakte de udvalgte ansøgere med tilbud om at komme på medlemsmødet og fremlægge deres ansøgning

4 – Beslutning om tildeling af sponsorat
Stk. 1. Det er alene sponsoradministratorens opgave at fremlægge en oversigt over indkomne ansøgninger på medlemsmødet, herefter har de indkomne ansøgere mulighed for selv at præsentere deres ansøgning. Administratoren har dog mulighed for at afvise en ansøgning med følgende begrundelse, at ansøgningen/ansøgeren ikke opfylder kravene til at modtage, at de tidligere har modtaget eller anden begrundelse. Foreningens medlemmer oplyses om, hvis der skulle være ansøgninger, der ikke indstilles til at modtage sponsorat.

Stk. 2. Der stemmes blandt de fremmødte medlemmer, ved skriftlig afstemning, om de indstillede ansøgninger. Der stemmes om, hvorvidt de skal modtage det beløb, som sponsoradministratoren samt bestyrelsen, har indstillet til, at der kan uddeles.

5 – Anvendelse af overskud m.v.
Stk. 1. Et eventuelt overskud af disponibelt beløb tilfalder foreningen, og bestyrelsen disponerer igen over beløbet evt. til nedenstående eller til foreningens daglige drift:

 • A: At yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål i lokalsamfundet (eventuelt med tilføje af konkrete områder)
 • B: Overføres til næste periode, eller
 • C: At yde støtte til nuværende og tidligere sponsorater i af særlig værdi for Brenderup og BOE.

6 – Opløsning af sponsoratordningen
Stk. 1. Beslutning om opløsning af sponsoratordningen kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal den endelige beslutning godkendes på generalforsamlingen. Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal sponsormidler anvendes i overensstemmelse med foreningens bestemmelser om anvendelse af overskud.

Sponsorater
Foreningens formål med at uddele sponsorater er, ved at støtte idéer, tiltag, arrangementer m.m., at styrke sammenholdet og øge kendskabet til Brenderup og BOE.

Vi behandler ansøgninger om sponsorater 2 gange om året (august og januar). Læs mere i vores vedtægter længere nede på siden.

Uddelte sponsorater

2016

 • Anna Trolle skole – tilskud til flygel, 5.000,-
 • Skytte, Trine Knudsen – indkøb af skydedragt, 12.000,-

2017

 • Brenderup Håndbold – køb af træningsudstyr, 15.000,-
 • Brenderup Fodbold – senior – spillerdragter, 5.000,-
 • FDF – tilskud til bålhytte, 10.000,-

2018

 • Varbjerg Motor bådklub – bordbænkesæt og gasgrill, 10.000,-
 • FDF – 12.500,- i forbindelse med projekt ”ren by”
 • GFH – 12.500,- i forbindelse med projekt ”ren by”
 • BIF Jumping fitness – hjælp til trampoliner og uddannelse, 6000,-
 • Udvikling Brenderup – istandsættelse af containere til popup by i centrum, 10.000,-

2019

 • Projekt ”Ren By” – kr. 4.000
 • Aktivitetsrådet ved Brenderup dagcenter – Udvikling af området, kr. 10.000
 • GFH – Tilskud til en Team Track Kile, 10.000
 • GFH & BIF – oktoberfestudvalget, Bannere, kr. 4.000
 • Brenderup Kirke – Julehjælp til mindre bemidlede – kr. 5.000

2020

 • 4 dagplejere i Brenderup – tilskud til Christiania cykel – kr. 5.000
 • Jacob Fussing Poulsen – tilskud til Kendo kampsports kursus i Japan – kr. 5.000
 • BIF ungdomshåndbold – tilskud til T-shirts til hjælpere til pokalfinale – kr. 7.500
 • Trine Knudsen – tilskud til bagkappe til skydning – kr. 4.000
 • ViVælgerHinanden – tilskud til foredrag– kr. 3.800

2021

 • Skovbakkens Venner med 5.000 kr. Til en cykel
 • Bordtennis BIF 1 bordtennisbord samt bordtenninsbath 5.000 kr.
 • Lykkekitz BIF til trøjer 5.000 kr.
 • Brenderup højskoles Musikforening
 • Naturgruppen ved bofællesskabet Syrenlunden
 • Dorthe Schøler “trøjer til frivillige hjælpere” BIF