Generalforsamling i Brenderup Lokaludvalg

Der afholdes generalforsamling i Brenderup Lokaludvalg den 28. marts 2023 kl. 19.00 i Brenderup Forsamlingshus. Som opfølgning på bymødet vil der her være mulighed for at melde sig til et energiudvalg, der udelukkende arbejder med dette område.

Dagsorden:

– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Godkendelse af dagsorden
– Bestyrelsens beretning siden seneste generalforsamling, ved formand Mette-Marie Henriksen.
– Fremlæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse, ved kasserer Annika Viborg Andersen.
– Mød dit lokaludvalg

– Valg til bestyrelsen:
– Pernille Gerberg Kranz Eriksen er på valg
– Hans Christian Møller-Hansen er på valg
– Annika Viborg Andersen er på valg

– Valg af to suppleanter:
– Bror Emil Holm Laursen
– Søren Stigaard

– Valg af revisor
– Vinnie Jensen er på valg

– Valg af revisorsuppleant
– Ejvind Clemmesen er på valg

– Etablering af energiudvalg
– Eventuelt.