Fonde og puljer

Del med dit netværk her

Her kan du finde en oversigt over fonde og puljer, som det er muligt at søge i Middelfart Kommune.

Friluftsrådet kan søges om tilskud – frist: 1.9.2021

Friluftsrådet kan søges om tilskud – frist: 1.9.2021

Søg tilskud fra Friluftsrådets 3 faste puljer Formål:Friluftsrådet ønsker at skabe bedre rammer for, at flere kommer ud i naturen. Det skal være nemt at komme derud - ikke mindst for dem, der ikke besøger naturen så tit. Her kan det store engagement og lokale...

Søg tilskud hos Trygfonden – frist: 1.9.2021

Søg tilskud hos Trygfonden – frist: 1.9.2021

Om Trygfonden Fondens formål: At støtte større tryghed for alle i Danmark. Kerneområder: sundhed, sikkerhed eller trivsel. Særlig fokus: Trygfonden har i den kommende ansøgningsrunde særligt fokus på - … om der inden for fondens kerneområder Sundhed og Trivlsel er...

Landdistriktspulje til ”Forsøgsprojekter”

Landdistriktspulje til ”Forsøgsprojekter”

Søg Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje til ”Forsøgsprojekter” Formål med puljen: Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i...

Biodiversitet og vildskab i naturen

Biodiversitet og vildskab i naturen

Søg Middelfart Kommunes pulje til biodiversitetsprojekter Der støttes: Projekter der fremmer biodiversitet og vildskab i naturen. Hvem kan søge? Private borgere, foreninger og virksomheder. Tilskud: I alt 75.000 kr. Der kan søges op til 25.000 kr. per projekt. 75 %...